Forretningsfører og producent

Jakob
HolmForretningsfører og producent på Mungo Park siden 2008. Bachelor i Teatervidenskab fra Københavns Universitet. I perioden 2003-2008 daglig leder af C:NTACT på Betty Nansen Teatret/Edison. Siden 2011 medlem af følgegruppe for Scenit/Teaterbilletter.dk. Bestyrelsesmedlem på Det Lille Teater og Marionetteatret.