Vi søger ny administrativ leder!

Skal du være Mungo Parks nye administrative leder?

Ansøgningsfrist 6. marts

Vores nuværende administrative leder har efter 15 gode år på Mungo Park fundet nye udfordringer. Derfor søger vi nu en administrativ leder, der kan arbejde effektivt i krydsfeltet mellem økonomistyring, planlægning og kunstnerisk strategi. Vi søger en lederfigur, som kan tænke strategisk udviklende og samtidig gennemføre resultater sikkert og kommunikerende. En der kan se nye muligheder for forretningen, og evner at sætte sig ind i og eksekvere den forretningsmodel, Mungo Park har bygget op igennem mange år. I korte træk bygger den på at skabe og drifte ensemble- og repertoireteater, turnere i hele landet, samt gennemføre et antal faste årlige spilledage på Vestegnen og i Gladsaxe, som også er omfattet af teatrets egnsteaterambitioner.

Som administrativ leder vil du sammen med vores teaterdirektør og vores kreative producent lægge strategi for og eksekvere den daglige drift og ledelse af teatret. Det er teaterdirektøren, der lægger repertoire i dialog med dig og den kreativ producent – her er dit fokus bredde, ressourcer, salg og kommercielt potentiale. Produktionsleder, kommunikationschef og Billet/Bar-chef refererer direkte til dig, og du vil agere daglig leder for dem. Du bistår teaterdirektøren i dialog og samarbejde og fungerer som sekretær for bestyrelsen.


Dine opgaver består af:

  Budgettering, budgetstyring og økonomisk rapportering til bestyrelse og revisor

  Projektbudgettering og -styring i samarbejde med teatrets kreative producent og produktionsleder

  Planlægning og koordinering af teatrets forestillinger og øvrige aktiviteter i samarbejde med direktør, producent og produktionsleder.

  Intern kommunikation i samarbejde med teaterdirektøren

  Overordnet ansvar for teatrets billetsalg i samarbejde med kommunikationschef og bar/billet-chef

  Salg og planlægning af teatrets turnéforestillinger i forbindelse med det årlige DT-seminar

  Publikumsudvikling, særligt på Vestegnen, hvor du agerer leder for community-medarbejder, som står for den daglige eksekvering af strategierne

  Kontakt til bevilgende myndigheder: kommuner og stat

  Fondsansøgninger, sponsorater, udvikling af virksomhedssamarbejder, etc.

  Kontrakt- og lønforhandlinger for fast personale.

  Medansvar for indgåelse af aftaler med eksterne samarbejdspartnere, co-producenter, etc.

  Medansvar for den løbende udvikling af teatrets profil og strategi

  En opmærksomhed på teatrets lokalmiljøer og lokale interessenter

  Et delt ansvar med produktionsleder for teatrets fysiske rammer, inkl. APV, DKV, serviceaftaler og eftersyn

Vi forestiller os at du har:

  Overblik, initiativ og er struktureret og selvkørende

  Menneskelig indsigt og et empatisk blik på HR og personaleledelse

  Evnen til at tage egne beslutninger ud fra en overordnet strategi, når teaterdirektøren producerer teater

  Evnen til både at lytte til medarbejderne og tage svære beslutninger på deres vegne

  Lysten til at arbejde på et teater, der producerer nyskrevet dramatik, med alt hvad det indebærer af uforudsete muligheder og udfordringer

  Et øje for at finde det kommercielle potentiale i en ukendt titel

  Evne og lyst til at søge og forstå lovstof, – fra overenskomster til bygningsreglement.

  Forretningserfaring og teater- eller anden kunstnerisk erfaring fra fx museums-, biblioteks- eller musikbranchen er en fordel, ikke et krav. Kommer du fra andre brancher forventer vi en vis ydmyghed og nysgerrighed overfor brancheforskellene.

Du er:

  Drivende og god til at omstille dig

  Kritisk tænkende og tør sige din mening

  Enig i, at kunsten er vigtigst, så længe økonomien hænger sammen

  Enig i, at gode forestillinger skal ramme mange mennesker

  Enig i, at dårligt sælgende forestillinger ikke behøver spille længe

  Mere optaget af kunstnerisk nyskabelse end klassisk prestige

  I stand til at forholde dig realistisk til teatrets økonomiske virkelighed og ikke sminke den overfor hverken teaterdirektør eller bestyrelse

Vi kan tilbyde dig:

  En arbejdsplads, med plads til sociale relationer og sammenhold og samvær på tværs af faggrupper

  Et dynamisk, sjovt, folkeligt, avantgarde og eventyrlystent teatersyn, som går mere op i nyskabelse end prestige

  En ung, moderne, talentfuld og meget energisk medledelse (du behøver dog ikke selv være ung!)

  At være med til at sætte retningen for vores splinternye og større teatersal

  Professionelle, strukturelle og forretningsmæssige udfordringer og sejre

ET SUCCESTFFULDT ENSEMBLE-TEATER
Mungo Park er et ensembleteater. Teatret og ensemblet består af få fastansatte, udvalgte mennesker, og det stiller krav om engagement og ildhu. Vi har faste skuespillere, lyd, lys, produktionsledelse og dramaturg. Til at skabe forestillingerne hyrer vi eksterne freelancere, hvor vi med mange af dem har et tæt og kontinuerligt kollegialt forhold. Vi producerer næsten kun urpremierer og har gjort en dyd ud af, at på Mungo Park fortæller vi i stedet for at fortolke. Vi har en stor gruppe loyale, modige årskortholdere, hvilket gør det muligt for os at turde præsentere ”smalle” eller ukendte titler, som har en stejl salgskurve efter premiere, publikumsrenomme og anmeldelser. Vores teatersyn ligger et sted imellem det avantgarde og folkelige teater; vi balancerer gang på gang imellem det intellektuelle og det platte, det poppede og det politiske, det underholdende og det udfordrende. Men en ting er vigtigt: på Mungo Park må man ikke kede sig – hverken som medarbejder eller publikum!

ET REPERTOIRETEATER
Mungo Park er et repertoireteater. Det vil sige, at en forestilling bliver i repertoiret, så længe vi synes den er værd at spille, og så længe publikum har lyst til at komme at se den. Gode forestillinger er typisk i vores repertoire i årevis. Dårlige forestillinger lever til gengæld et meget kort liv.

Vi afvikler mange forestillinger. I de seneste sæsoner har vi spillet omkring 150 opførelser i Allerød/Vestegnen og 50-100 forestillinger på turné pr. år. Det tal kan vokse yderligere i fremtiden. Men grundlæggende laver vi en aftale med publikum: Vi tager ansvar for, at der er teater, der spiller i Allerød hver uge, og vi tager ansvar for, at det er noget, vi synes er godt. Derudover kan man møde os på turnéer i Danmark og, hvis chancen byder sig, også i udlandet.

DRIFTSTILSKUD
Mungo Park har p.t. egnsteateraftale med Allerød Kommune og Gladsaxe Kommune og modtager desuden det særlige tilskud direkte fra staten. Samlet egnsteatertilskud ligger på lige omkring 10,5 mio. kr. Dertil kommer en aftale med to vestegnskommuner tillige støttet af staten på i alt 600.000 kr. om året.

Tiltrædelse 1. maj 2023 eller gerne før. Ansøgninger sendes elektronisk til job@mungopark.dk, mrk. ansøgningen ’administrativ leder’. Spørgsmål til stillingen rettes til teaterdirektør Anna Malzer på anna@mungopark.dk eller til afgående administrativ chef Jakob Holm på jh@mungopark.dk , som også meget gerne svarer på spørgsmål om jobbet. Ansøgningsfrist er d. 6. marts kl. 12.00. Første samtaler forventes gennemført d. 14 marts mellem 15-21 i på Mungo Park i Allerød. Og anden samtaler hører du nærmere om, hvis du bliver inviteret til jobsamtale.

Vi glæder os meget til at høre fra dig!