Skuespiller på Mungo Park: Jobbeskrivelse

SKUESPILLER PÅ MUNGO – JOBBESKRIVELSE

Denne jobbeskrivelse er skrevet med henblik på at definere arbejdet som skuespiller på Mungo Park.
På Mungo Park ønsker vi at arbejde med skuespillere, som er eller kan blive:

  • Fagligt dygtige. Simpelthen fremragende skuespillere.
  • Selvstændigt arbejdende og tænkende.
  • Ansvarlige ensemblespillere.

Mere om alt dette nedenfor.

ENSEMBLE
Mungo Park er et ensembleteater. Teatret og ensemblet består af få udvalgte mennesker, og det stiller krav om engagement og ildhu. På Mungo Park forventes det, at alle arbejder for teatrets bedste. Fordi vi tror på, at teatrets bedste er publikums bedste. Og publikum er vores eksistensberettigelse. Hvis man ikke er enig i denne tanke, skal man ikke arbejde på Mungo Park.

Det kollegiale forhold skuespillerne imellem og i forhold til andre kunstnere er meget vigtigt for os. Vi giver stor tillid og omfattende kunstneriske frihedsgrader til arbejdet i ensemblet. Den kunstneriske dialog udvikles fra forestilling til forestilling, og skuespillernes gensidige forståelse og viden om dette samspil er afgørende for vores teater.

ET REPERTOIRETEATER
Mungo Park er et repertoireteater. Det vil sige, at en forestilling bliver i repertoiret så længe, vi synes, den er værd at spille, og så længe publikum har lyst til at komme at se den. Gode forestillinger er typisk i vores repertoire i årevis. Dårlige forestillinger lever til gengæld et meget kort liv.

Vi afvikler mange forestillinger. I de seneste sæsoner har vi pr. år afviklet omkring 250 forestillinger i Allerød, Gladsaxe og på turne. Det tal kan vokse yderligere i fremtiden. Man er ikke med i alle forestillinger, så der vil naturligvis være fridage og ferier. Men grundlæggende laver vi en aftale med publikum: Vi tager ansvar for, at der er teater, der spiller i Allerød hver uge, og vi tager ansvar for, at det er noget, vi synes er godt. Derudover kan man møde os på turnéer i Danmark og lejlighedsvis i udlandet.

En skuespiller på Mungo Park vil derfor efterhånden komme til at skulle gå rundt med måske 5-6 forestillinger i kroppen, som til enhver tid skal kunne tages frem og spilles. Det stiller krav til grundige noter og hjemmearbejde.

Som ny skuespiller må man påregne at dublere / genfortolke roller fra det eksisterende repertoire. Vi har erfaring med, at dette arbejde kan være interessant og kunstnerisk berigende, hvis det angribes med samme omhu, kærlighed og kvalitetskrav som opsætning af nye forestillinger. I nogle tilfælde kræver dette arbejde kunstnerisk nyfortolkning. Det kan f.eks. være, hvis den skuespiller, der overtager rollen, har en meget anden profil end den skuespiller, der spillede originalpartiet. Disse valg foretages i samarbejde med instruktøren.

Ud over prøver og forestillinger vil der bl.a. være workshops, rejser og møder. Og så opstår der naturligvis ofte omstændigheder, der gør det nødvendigt at arbejde på andre måder.

TURNÉ
Teatret er opkaldt efter en opdagelsesrejsende. Og vi tager også på opdagelse i både ind- og udland. I princippet er alle Mungo-forestillinger turnéforestillinger. De skal kunne pilles ned og sættes op igen mange gange i forskellige rum.

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD
Som ansat på Mungo Park starter man på et lønniveau, der svarer til andre sammenlignelige teatre i overenskomsten, som dækker de mindre teatre. Det gælder også for pension, arbejdstider og øvrige ansættelsesforhold. Lønstigning er i de første års ansættelse lidt stejlere fra sæson til sæson end hos mange sammenlignelige teatre. Dette hænger sammen med, at man med årene hos os bliver dygtigere til at arbejde på den måde, vi gør. Samtidig får man flere repertoireforestillinger i kroppen. Som skuespiller bliver man dermed simpelthen mere værdifuld for teatret jo længere, man er her. Det vil vi gerne honorere.

Mungo Park er interesseret i at have nysgerrige medarbejdere, der hele tiden udvikler sig, fagligt såvel som personligt. Derfor har vi afsat midler til kurser og/eller rejser med relevant fagligt indhold.

JOBS UDENFOR TEATRET
De fleste ensembleteatre prøver at holde deres skuespillere væk fra at tage andre job. Det gør vi ikke. På Mungo Park synes vi, det er godt, hvis en skuespiller får interessante faglige udfordringer og erfaringer i andre sammenhænge. Men der er to regler:

  • Direktionen skal give tilladelse til eksternt aflønnet engagement. Det vil vi altid forsøge at gøre. Det er lettere at gøre jo bedre tid i forvejen, der bliver spurgt. Det er ikke altid, det lykkedes at imødekomme et ønske om orlov eller prøvefri, men vi vil altid gerne undersøge sagen ud fra et principielt velvilligt udgangspunkt.
  • Man får ikke løn fra både Mungo Park og en anden arbejdsgiver, hvis man er væk i mere end en uge (sammenlagt). Så tager man orlov fra Mungo Park og vender tilbage, når man er færdig hos den anden arbejdsgiver.


DEN SELVSTÆNDIGT ARBEJDENDE SKUESPILLER
Det er ikke til alle prøver, der vil være en instruktør til stede, og teatret foretager ikke nødvendigvis prøveindkaldelse. Ofte aftales arbejdet mellem skuespillerne selv, som har et fælles ansvar for at nå en deadline, eller levere et produkt.

På Mungo Park arbejder vi med at udvide og udvikle teaterkunsten og skuespillerens arbejdsfelt. Der vil derfor kunne påregnes arbejdsopgaver, der ligger i udkanten af traditionelle definitioner af skuespillerens arbejde.

FORESTILLINGER
Der er i princippet ingen grænser for, hvilke typer forestillinger Mungo Park kan give sig i kast med. Begrænsningerne ligger primært i, at de skal kunne spilles af ensemblet, de skal kunne turnere, og de skal ikke være alt for dyre at producere. Det aktuelle og dominerende fokus er på nyudviklet dramatik, men man skal som skuespiller principielt kunne stille sig til rådighed for øvrige genrer.


TEATER SOM DIALOGPROCES
Vi har haft held til at opbygge et dynamisk og kreativt miljø i Allerød. Personalet består af kompetente, passionerede og engagerede mennesker med humor og højt til loftet. Du skal kunne glide ind i vores måde at arbejde på, som både er uformel, pragmatisk og dynamisk. 

At sige ja til at arbejde på Mungo Park er det samme som at sige ja til at interessere sig for idéudvikling og ping-pong. For os er udviklingsarbejdet en dialogproces, hvor inspirationen glider mellem de forskellige faggrupper – ofte i meget komplekse mønstre. Det kræver en vis frygtløshed at starte prøver på et måske kun halvt udviklet manuskript. Eller lave en forestilling, hvor dele af materialet kommer fra research og interviews, som skuespillerne foretager.

Det er en del af charmen. Dermed bliver skuespillerfunktionen på Mungo Park også i høj grad et job som idéudvikler. Vi gør det, som teaterfolk er gode til – arbejder med historier og karakterer. Men vi gør det ikke udelukkende i et mørklagt og tyst teaterrum. Research og workshops er en naturlig del af udviklingsarbejdet.

Vi drømmer om at spille meget, opdyrke nye publikumsgrupper, sprænge nogle teaterkonventioner, og lære af det undervejs. I virkeligheden er det kun fantasien, der sætter grænser for hvilke typer projekter, vi kan involvere os i.

MUNGO PARK DE KOMMENDE ÅR
Vi går en spændende tid i møde. Der er besluttet og finansieret en omfattende ombygning og udvidelse af teaterhuset i Allerød. Og der er dialog med flere nye kommuner. Mungo Park er i færd med at udvikle sig til i endnu højere grad at blive det samlende teater for hele området nord for og omkring København. Samtidig har vi spændende internationale relationer. Vi forventer os meget af de kommende år. Opdagelsesrejsen fortsætter.

Læs mere